• آتی برج
    آتی برج

    سقف کاذب - سقف کناف - دکوراسیون داخلی

  • دژآبسنگ
    دژآبسنگ

    عایق دائمی بتن،آببندی،انواع کفپوش و پوشش های محافظتی

اخبار ساختمان و مسکن - اخبار صنعت ساختمان

تسهیلات بخش مسکن افزایش یافت

تسهیلات بخش مسکن افزایش یافت

برنامه ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن حوزه‌های توسعه‌ای شدن بانک،افزایش تسهیلات برای مسکن اولی‌ها سایر متقاضیان، افزایش وام ‌مسکن مهر برای کمک آورده متقاضیان بهسازی نوسازی مسکن روستای همکاری بنیاد مسکن دیگر فعالیت‌های حوزه مسکن وزارت راه شهرسازی دولت یازدهم است.

بازنگری طرح جامع مسکن بعنوان نقشه راه  افق سال 1404

گزارش پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی، برنامه‌¬های پیشنهادی قالب محورهای هفت گانه طرح جامع بطور عمده دو بخش برنامه‌¬های نهادسازی برنامه‌¬های عملیاتی تقسیم شد نقشه راه بخش مسکن تدوین کند.

این راستا برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد، نوسازی بهسازی بافت‌های فرسوده سکونتگاه‌های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات سیاست زمین با تاکید نظام برنامه‌ریزی شهری منطقه ای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود توسعه نظام تامین مالی مسکن، مسکن روستایی بازار اجاره مورد توجه ویژه قرار گرفت.

برنامه‌ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن

حوزه برنامه‌ریزی برای توسعه مالی بخش مسکن نیز مواردی مانند ارایه پیشنهاد برای کسب موافقت اولیه توسعه‌ای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن محل اوراق گواهی حق تقدم  600 میلیون ریال برای زوج ها دو برابر این مقدار ساخت مسکن سقف هزار میلیون ریال، راه‌اندازی اولین شرکت تامین سرمایه مسکن (شرکت تامین سرمایه آباد)،راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین مالی خرید و ساخت مسکن در سه سقف800، 600 و 400 میلیون ریال که برای زوج ها دو برابر مقدار تعیین شده است جمله راهبردهای وزارت راه شهرسازی دولت یازدهم به شمار می رود.

همچنین؛ راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری زمین ساختمان، راه‌اندازی حساب‌های امانی برای تقویت بازار پیش‌فروش مسکن، راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی، تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اوراق رهنی بازار رهن ثانویه، انتشار اوراق رهنی سه هزار میلیارد ریالی صندوق پس‌انداز مسکن منطقه‌ای برای کمک احیای بافت فرسوده تهران، توسعه شهرهای جدید اجرای برنامه‌های حوزه مسکن سواحل مکران، تدوین آیین‌نامه ماده 14 قانون ساماندهی حمایت تولید عرضه مسکن، بازنگری شیوه استفاده شرکت‌های لیزینگ بخش مسکن،مطالعه برای تدوین بسته بهینه مالیاتی مسکن زمینه سازی برای راه‌اندازی صندوق‌های املاک مستغلات دیگر راهبردهای اساسی الویت های برنامه وزارت راه شهرسازی  دولت یازدهم شمار می رود.

نوسازی بهسازی مسکن روستایی

این گزارش افزود، ببهسازی نوسازی مسکن روستایی ارتقای کیفیت زندگی آنها،اعطای سالانه 200 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت مناطق روستایی سقف 150 میلیون ریال پایان برنامه ششم توسعه، تکمیل بهره برداری 313 هزار واحد مسکونی از ابتدای دولت یازدهم سه ماهه نخست سال 1395 صدور 153 هزار سند اماکن روستایی سال 1393  سه ماهه نخست سال 95 تحویل به متقاضیان دیگر اقدام های وزارت راه شهر سازی دوره دولت یازدهم است.
منبع:ایسنا
Xبستن پنجره

logo-samandehi