پیش بینی زمان رونق بازار مسکن

بیت اله ستاریان می‌گوید بازار مسکن اولین بازاری است شاهد رونق خواهد بودظرف ۶ ماه آینده وضعیت بازار بهبود می‌یابد..

ادامه مطلب: پیش بینی زمان رونق بازار مسکن

Xبستن پنجره

logo-samandehi